Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form

System ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych jest niezbędny w każdym przedsiębiorstwie, które dąży do prowadzenia racjonalnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Oferujemy usługę opracowania Systemu Ocen Pracowniczych (SOP).

Zalecamy wprowadzenie SOP każdemu przedsiębiorstwu, które chce:
  • wdrożyć spójny system motywacyjny
  • stworzyć dedykowany system szkoleń
  • wyłowić najlepszych pracowników
  • zdiagnozować obszary wymagające poprawy.

System ocen pracowniczych jest narzędziem mającym na celu dostarczenie pracodawcy informacji na temat jakości posiadanych zasobów ludzkich, ale również narzędziem służącym do motywowania i kontrolowania personelu.

Jest to jedno z rozwiązań, które powinno być obecne w firmie dostrzegającej wagę systemowego i nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. 


Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS