Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form

Outsourcing, obsługa kadrowo-płacowa (Payroll administration)

Outsourcing, obsługa kadrowo-płacowa (Payroll administration)

Jesteśmy firmą świadczącą usługi outsourcingu płacowo-kadrowego. Naszą działalność prowadzimy w Warszawie, Katowicach i Łodzi. Dysponujemy zaawansowaną wiedzą merytoryczną, a także wysoką elastycznością narzędzi informatycznych dostosowanych do potrzeb Klienta.

Chcesz obniżyć koszty prowadzenia działalności i kontrolować koszty operacyjne w Twojej firmie? Oczekujesz zwiększenia wydajności pracy pracowników? Lubisz nowatorskiee i elastyczne rozwiązania? Outsourcing kadrowo płacowy pozwoli na przekazanie obowiązków kadrowo-płacowych w ręce specjalistów. Obsługa kadrowo-płacowa przez zewnętrzną firmę pozwoli na obniżenie kosztów w Twojej firmie, ponieważ to oni będą zajmować między innymi prowadzeniem kompleksowej dokumentacji kadrowej Twoich pracowników, monitoringiem czasu ich pracy, wystawieniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, przygotowaniem niezbędnych deklaracji do ZUS, prowadzeniem archiwizacji dokumentów,  sporządzaniem list płac i rozliczać pensje wszystkich pracowników. Outsoursing kadrowo płacowy wykonuje wszystkie niezbędne zadania administracyjne (w tym payroll), którymi często zajmuje się dział księgowości. Obsługa kadrowo - płacowa to usługa, na którą decyduje się coraz więcej mniejszych i większych firm i przedsiębiorstw.

Usługi kadrowo płacowe

Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo płacowe, w ramach, których proponujemy szeroki wachlarz usług związanych z obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia pracowników. Oferowane przez nas usługi kadrowo płacowe obejmują obsługę i rozliczenie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, naliczanie wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, przygotowanie niezbędnych deklaracji do ZUS, przygotowanie deklaracji PIT, przyjmowanie kontroli z ZUS, PIP i Urzędów Skarbowych, a także wszelkie inne czynności kadrowo-płacowe niezastąpione w prawidłowym funkcjonowaniu Twojej firmy.

Pakiet usług kadrowo-płacowych ( payroll administration ) obejmuje:

Administrację Kadr:

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
  z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, z umowami
  cywilno-prawnym,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich,
  ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych,
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań,
  dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, sprawozdań statystycznych GUS,
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • tworzenie raportów kadrowych,
 • przygotowanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników.

Administrację Płac (payroll administration):

 • kompleksowe naliczanie płac dla pracowników,
 • sporządzanie zgłoszeń, deklaracji i raportów do ZUS i US,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń, podatku i składek ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • tworzenie raportów płacowych,
 • współpraca z działem księgowości Zleceniodawcy.

Usługi doradcze:

 • tworzenie regulaminów wynagradzania, pracy oraz funduszu socjalnego,
 • tworzenie umów o pracę,
 • audyt dokumentacji pracowniczej pod kątem jej kompletności,
  oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • korekta, uaktualnienie i uzupełnienie dokumentacji kadrowej zgodnie
  z wymogami prawa.

Korekty ZUS

W ramach oferowanych przez nas usług proponujemy korekty ZUS, czyli korygowanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej z naliczaniem i odprowadzaniem składek za ubezpieczonych pracowników. Wszyscy płatnicy składek powinni sprawdzić, czy dane widniejące w raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS są poprawne. Jeśli zostały wykazane nieprawidłowości, płatnik ma obowiązek złożyć korekty ZUS, czyli zestawy dokumentów korygujących. W przeciwnym razie, ZUS może nakładać sankcje finansowe. W ramach korekty ZUS przeprowadzimy analizę i weryfikację dokumentów, a w razie potrzeby ich aktualizację. Skorygujemy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zajmiemy się sporządzeniem poprawnych dokumentów rozliczeniowych ZUS.

Naliczanie płac - kalkulacja wynagrodzeń

W ramach usług kadrowo – płacowych oferujemy naliczanie płac dla pracowników. Aby je ustalić należy prawidłowo wyliczyć kwoty obciążających je składek, odprowadzić wszystkie zaliczki na podatek, a także ustalić prawidłową wartość wynagrodzenia wynikającego z pełnienia roli płatnika.  W ramach tej usługi zajmujemy się sporządzaniem list płac, realizowaniem przelewów wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzaniem deklaracji podatkowych i wiele innych. Naliczanie płac to czynność powtarzalna, dlatego bez przeszkód można ją przekazać podmiotowi zewnętrznemu. Dzięki temu zauważysz szybkie i namacalne korzyści dla Twojej firmy. Obniżysz koszty naliczania płac, a pracownicy będą mogli skupić się na innych obowiązkach.

W ramach outsourcingu płacowo-kadrowego oferujemy kalkulację  wynagrodzeń całego personelu. Zdajmy sobie sprawę, że zależy Ci na zachowaniu poufności, stąd traktujemy ją jako priorytet w naszej pracy. Kalkulacja wynagrodzeń obejmuje między innymi sporządzenie listy płac, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, przesyłanie deklaracji do Urzędów Skarbowych i wiele innych.  Kalkulacja wynagrodzeń przekazana w ręce zewnętrznego podmiotu pozwoli na usprawnienie i procesów zachodzących wewnątrz firmy a także obniżenie kosztów. Outsoursingowanie kalkulacji wynagrodzeń umożliwia kompleksową reorganizację działu kadrowo-płacowego.

Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania

W każdej firmie treść stosunków pracy uregulowana jest w różnorodnych źródłach prawa. Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania pozwoli na uporządkowanie organizacji pracy oraz wyszczególnieniu praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, a także pomoże w ustaleniu warunków wynagrodzenia. Posiadanie tych regulaminów jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Dobrze przygotowany regulamin jasno i konkretnie określa wszystkie zasady obowiązujące w firmie i chroni przed ewentualnymi roszczeniami pracowników. Po zapoznaniu się ze specyfiką Twojej firmy, nasi specjaliści z przyjemnością przygotują dla Ciebie profesjonalne dokumenty.

MARKI NALEŻĄCE DO IOS S.A.
Kliknij na logotyp aby przejść na www wybranej spółki
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS