Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form

Rekrutacja

Dla wielu firm znalezienie właściwego kandydata do pracy bywa żmudnym i czasochłonnym procesem, a przecież odpowiedni dobór personelu jest głównym warunkiem rozwoju każdej organizacji. Recruitment Partner wspiera swoich Klientów w dotarciu do odpowiednich osób.

  • Selekcja – kandydatów pozyskujemy publikując ogłoszenia w serwisach internetowych i przeszukując bazę danych Recruitment Partner. Taki sposób rekomendujemy w celu pozyskania kandydatów na stanowiska specjalistyczne i administracyjne.

  • Poszukiwania bezpośrednie – przeprowadzamy identyfikację i bezpośrednio docieramy do osób, których doświadczenia i kompetencje najlepiej odpowiadają potrzebom Klienta. Metodologię tą wykorzystujemy przy rekrutacjach na kluczowe, kierownicze i/lub wąsko-specjalizowane pozycje w organizacjach.

  • Leasing pracowników – umożliwiamy dostęp do pracowników, którym tymczasowo, na dogodny dla siebie okres, Klient może powierzyć zadania w obszarach administracji oraz finansów i księgowości. Korzystanie z tego rozwiązania rekomendujemy, gdy realizacja jakiegoś projektu wymaga specyficznych umiejętności i kwalifikacji, wystąpiła potrzeba zastępstwa w związku z długą absencją członka stałego zespołu lub mamy sytuację zwiększonego zapotrzebowania na personel w określonym czasie.


Harmonogram rekrutacji każdorazowo uzgadniamy z Klientem uwzględniając ewentualne zastosowanie w procesie różnych narzędzi diagnostycznych.


Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS