Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form
Serwis informacji HR
 • 07 kwietnia 2015r. Outsourcing usług HR - czas na nowe wyzwania rynku
  Aktualnie rynek usług outsourcingowych rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu usługi outsourcingowe były najczęściej kojarzone z branżą IT, czy księgowością. Obecnie outsourcing zyskuje nowe oblicze. Dzięki wzrastającemu zapotrzebowaniu rynkowemu usługi outsourcingowe wkraczają na nowe pola, do których należy m.in. obsługa administracji kadr i płac, doradztwo HR, czy rekrutacja pracowników.
  Outsourcing usług HR umożliwia wykorzystanie zasobów zewnętrznego podmiotu do realizacji zadań przedsiębiorstwa zlecającego. Utworzenie samodzielnego stanowiska specjalisty ds. kadr i płac wymaga znacznych nakładów finansowych.  Wynika to między innymi z konieczności zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, przygotowania mu miejsca pracy oraz zapewnienia niezbędnych szkoleń i narzędzi pracy.
  Tych czasochłonnych i kosztownych czynników można jednak uniknąć. Receptą na to jest przekazanie funkcji działu HR podmiotowi zewnętrznemu. Współpraca z firmą outsourcingową na płaszczyźnie obsługi i doradztwa HR niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala to, na przykład wyeliminować sytuację, gdy pracownik odpowiadający za kwestie kadrowo-płacowe jest nieobecny. W tym przypadku firma korzystająca z usług outsourcingu ma zapewnioną ciągłość obsługi. Wyeliminowane zostają również wydatki generowane przez konieczność stworzenia stanowiska pracy oraz zapewnienia zaplecza technologicznego i szkoleń. Ważnym aspektem w tym przypadku jest również bezpieczeństwo i poufność danych. Tylko wyspecjalizowana firma zewnętrzna może zagwarantować tu najwyższe standardy.
  Firmy outsourcingowe zazwyczaj oferują bardzo szeroki zakres usług poczynając od obsługi kadrowo-płacowej, poprzez rekrutację i selekcję, aż po doradztwo HR. Zewnętrzne firmy HR często też działają jako agencje pracy oferując pracowników tymczasowych, czy leasing pracowniczy. Nierzadko w portfelu oferowanych usług mają szkolenia, systemy ocen pracowniczych i wartościowanie stanowisk pracy. Świadczą też usługi w zakresie doradztwa personalnego.
  Argumentem przemawiającym za zatrudnieniem firmy outsourcingowej jest możliwość skoncentrowania się przedsiębiorcy na rozwoju firmy. Korzystając z zewnętrznych usług kadrowo-płacowych, czy doradztwa HR przedsiębiorca nie ma potrzeby skupiać się na kwestiach nie związanych z główna działalnością firmy. Może on całość potencjału swojego przedsiębiorstwa skupić na  realizowaniu strategii rozwoju i ekspansji rynkowej. Kwestie związane z administracją kadr i płac pozostają w gestii wyspecjalizowanych podmiotów outsourcingowych. To do nich należy kompleksowe doradztwo HR i obsługa kadrowo-płacowa, włączając w to stałe śledzenie wszystkich zmian w prawie, czy proponowanie nowych rozwiązaniach mogących usprawnić obsługę kadr i płac oraz wszelkich innowacji z obszaru HR.
  Firma outsourcingowa, w momencie przejęcia zadań i obowiązków związanych z obsługą administracji HR, przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą z realizacji procesów kadrowo-płacowych. Takie wyspecjalizowane podmioty oferujące usługi kadrowo-płacowe są ubezpieczone na okoliczność powstania błędów, czy nieprawidłowości. To daje ich klientom zabezpieczenie przed ewentualnymi konsekwencjami powstałych uchybień. Wiąże się to zarówno ze zobowiązaniami wobec instytucji o charakterze publiczno-prawnym, jak i z prawidłowością naliczanych wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowo-płacowej. Zadaniem usługodawcy jest również reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami kontrolnymi.
  Przedsiębiorstwo korzystające z usług doradztwa HR i obsługi kadrowo-płacowej świadczonej przez firmę HR Partner jednocześnie decyduje się na wprowadzenie najwyższych standardów i podniesienie jakości funkcjonowania obszaru HR w firmie. Dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu administracji kadr i płac oraz zaufanie, którym obdarzają firmę HP Partner jej klienci, dają nam pozycję lidera rynku usług HR.
MARKI NALEŻĄCE DO IOS S.A.
Kliknij na logotyp aby przejść na www wybranej spółki
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS