Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form
Serwis informacji HR
 • 07 kwietnia 2015r. Outsourcing usług HR - czas na nowe wyzwania rynku
  Aktualnie rynek usług outsourcingowych rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu usługi outsourcingowe były najczęściej kojarzone z branżą IT, czy księgowością. Obecnie outsourcing zyskuje nowe oblicze. Dzięki wzrastającemu zapotrzebowaniu rynkowemu usługi outsourcingowe wkraczają na nowe pola, do których należy m.in. obsługa administracji kadr i płac, doradztwo HR, czy rekrutacja pracowników.
  Outsourcing usług HR umożliwia wykorzystanie zasobów zewnętrznego podmiotu do realizacji zadań przedsiębiorstwa zlecającego. Utworzenie samodzielnego stanowiska specjalisty ds. kadr i płac wymaga znacznych nakładów finansowych.  Wynika to między innymi z konieczności zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, przygotowania mu miejsca pracy oraz zapewnienia niezbędnych szkoleń i narzędzi pracy.
  Tych czasochłonnych i kosztownych czynników można jednak uniknąć. Receptą na to jest przekazanie funkcji działu HR podmiotowi zewnętrznemu. Współpraca z firmą outsourcingową na płaszczyźnie obsługi i doradztwa HR niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala to, na przykład wyeliminować sytuację, gdy pracownik odpowiadający za kwestie kadrowo-płacowe jest nieobecny. W tym przypadku firma korzystająca z usług outsourcingu ma zapewnioną ciągłość obsługi. Wyeliminowane zostają również wydatki generowane przez konieczność stworzenia stanowiska pracy oraz zapewnienia zaplecza technologicznego i szkoleń. Ważnym aspektem w tym przypadku jest również bezpieczeństwo i poufność danych. Tylko wyspecjalizowana firma zewnętrzna może zagwarantować tu najwyższe standardy.
  Firmy outsourcingowe zazwyczaj oferują bardzo szeroki zakres usług poczynając od obsługi kadrowo-płacowej, poprzez rekrutację i selekcję, aż po doradztwo HR. Zewnętrzne firmy HR często też działają jako agencje pracy oferując pracowników tymczasowych, czy leasing pracowniczy. Nierzadko w portfelu oferowanych usług mają szkolenia, systemy ocen pracowniczych i wartościowanie stanowisk pracy. Świadczą też usługi w zakresie doradztwa personalnego.
  Argumentem przemawiającym za zatrudnieniem firmy outsourcingowej jest możliwość skoncentrowania się przedsiębiorcy na rozwoju firmy. Korzystając z zewnętrznych usług kadrowo-płacowych, czy doradztwa HR przedsiębiorca nie ma potrzeby skupiać się na kwestiach nie związanych z główna działalnością firmy. Może on całość potencjału swojego przedsiębiorstwa skupić na  realizowaniu strategii rozwoju i ekspansji rynkowej. Kwestie związane z administracją kadr i płac pozostają w gestii wyspecjalizowanych podmiotów outsourcingowych. To do nich należy kompleksowe doradztwo HR i obsługa kadrowo-płacowa, włączając w to stałe śledzenie wszystkich zmian w prawie, czy proponowanie nowych rozwiązaniach mogących usprawnić obsługę kadr i płac oraz wszelkich innowacji z obszaru HR.
  Firma outsourcingowa, w momencie przejęcia zadań i obowiązków związanych z obsługą administracji HR, przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą z realizacji procesów kadrowo-płacowych. Takie wyspecjalizowane podmioty oferujące usługi kadrowo-płacowe są ubezpieczone na okoliczność powstania błędów, czy nieprawidłowości. To daje ich klientom zabezpieczenie przed ewentualnymi konsekwencjami powstałych uchybień. Wiąże się to zarówno ze zobowiązaniami wobec instytucji o charakterze publiczno-prawnym, jak i z prawidłowością naliczanych wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowo-płacowej. Zadaniem usługodawcy jest również reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami kontrolnymi.
  Przedsiębiorstwo korzystające z usług doradztwa HR i obsługi kadrowo-płacowej świadczonej przez firmę HR Partner jednocześnie decyduje się na wprowadzenie najwyższych standardów i podniesienie jakości funkcjonowania obszaru HR w firmie. Dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu administracji kadr i płac oraz zaufanie, którym obdarzają firmę HP Partner jej klienci, dają nam pozycję lidera rynku usług HR.
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS