Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form
Serwis informacji HR
 • 07 kwietnia 2015r. Korzyści płynące z wdrożenia outsourcingu HR
  Na przestrzeni kilku ostatnich lat możemy zaobserwować, że przedsiębiorcy stosują nową, bardziej nowoczesną strategię zarządzania swoją firmą, przekazując m.in. procesy kadrowo-płacowe wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Jednym z takich podmiotów jest HR Partner - specjalista z zakresu doradztwa personalnego oraz administracji kadr i płac.
  Wielu przedsiębiorców poszukuje efektywnych sposobów na zredukowanie kosztów funkcjonowania firmy. Można to osiągnąć między innymi poprzez nowoczesne podejście do administracji kadr i płac, czyli przekazanie jej firmie outsourcingowej doradztwa HR. Niewątpliwie outsourcing procesów kadrowo-płacowych jest jednym z bardziej efektywnych rozwiązań służących osiągnięciu tego celu. Coraz więcej przedsiębiorstw jest zainteresowanych tego typu usługami. W okresie ostatnich kilku miesięcy zanotowaliśmy w HP Partner wzrost liczby zapytań ofertowych dotyczących doradztwa personalnego, co jednoznacznie świadczy o tym, że zastosowanie tej metody jest celowe i opłacalne. Dzięki oddelegowaniu obsługi procesów kadrowo-płacowych do firmy zewnętrznej doradztwa HR, przedsiębiorstwa zyskują dodatkowe środki finansowe, czas i zasoby ludzkie, które mogą przeznaczyć na koncentrację w obszarze swojej strategicznej działalności.
  Na przekazanie funkcji kadrowo-płacowych firmie doradztwa HR najczęściej decydują się przedsiębiorstwa o rozproszonej strukturze organizacyjnej, np. sieci restauracji, sieci aptek, firmy dystrybucyjne itp. Jednym z powodów takiej decyzji jest powierzenie firmie wyspecjalizowanej w sektorze doradztwa personalnego procesu koordynowania przepływu informacji kadrowo-płacowych, często na terenie całego kraju, bez konieczności zatrudniania pracowników w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstwa. To duże ułatwienie dla firm o mocno rozbudowanej strukturze. Jednak outsourcing doradztwa HR to rozwiązanie, które równie dobrze sprawdzi się w firmach bardziej scentralizowanych.
  Korzyści finansowe płynące z przekazania obsługi kadrowo-płacowej firmie outsourcingowej można zilustrować prostym przykładem. Wystarczy porównać średnie koszty zatrudnienia pracownika administracji kadr i płac ze średnimi kosztami, jakie ponosi przedsiębiorca, stosując outsourcing obsługi kadrowo-płacowej. W przypadku firmy zatrudniającej 100 pracowników, w której jedna osoba zajmuje się administracją kadr i płac, oszczędności w skali roku mogą wynosić przeszło 20 tys. zł. Poza istotnymi korzyściami finansowymi, nie bez znaczenia są też sprawy związane z zachowaniem poufności informacji o wysokości wynagrodzeń, atmosferą pracy i relacjami panującymi w przedsiębiorstwie. Ograniczenie dostępu do newralgicznych danych pozwala na bardziej efektywne zarządzanie organizacją.
  Współpraca z wyspecjalizowaną firmą doradztwa HR daje nie tylko korzyści finansowe i poufność danych. Dzięki fachowemu doradztwu świadczonemu przez firmę outsourcingową przedsiębiorca może uniknąć wszelkich pomyłek i nieścisłości związanych ze stosowaniem Prawa Pracy. Wyspecjalizowana firma doradztwa personalnego może też służyć pomocą w usprawnianiu procesów wewnątrz organizacji klienta poprzez opracowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, czy wartościowania stanowisk.
  Przedsiębiorstwo, które zastanawia się nad przekazaniem funkcji kadrowo-płacowych firmie doradztwa personalnego, powinno dokonać analizy sytuacji pod kątem wymienionych poniżej korzyści:
  • znaczne ograniczenie kosztów działalności (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, szkolenia merytoryczne)
  • redukcja zatrudnienia
  • skupienie się na głównej działalności firmy
  • zachowanie poufności wynagrodzeń i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
  • dostęp do fachowych porad w zakresie Prawa Pracy
  • przyjmowanie przez firmę doradztwa HR kontroli z PIP, ZUZ i US
  Mając na względzie powyższe argumenty, trafna decyzja podjęta przez przedsiębiorstwo bez wątpienia przyniesie mu korzyści finansowe, pozwoli na umocnienie pozycji rynkowej oraz umożliwi koncentrację zasobów w obszarze głównej działalności.
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS