Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form
Serwis informacji HR
 • 07 kwietnia 2015r. Sposoby świadczenia pracy

  Istnieją różne systemy pracy będące w ofercie agencji pracy tymczasowej. Pośród tych wyróżnianych przez firmy doradztwa personalnego możemy wymienić telepracę oraz job-sharing.

  Telepraca posiada charakter zdalny - jest wykonywana poza zakładem pracy przy zastosowaniu technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych. Tego typu forma wykonywania obowiązków stosowana jest najczęściej w branży informatycznej, marketingowej, tłumaczeń, usług prawniczych, księgowych oraz pracach twórczych (badania, analizy, projekty). Taki system może mieć różne sposoby świadczenia pracy:

  • telepraca domowa - praca wykonywana jest z domu pracownika

  • telepraca mobilna - praca wykonywana jest poza domem pracownika, głównie u klientów

  • telepraca w formie przemiennej - część zadań jest wykonywana w domu pracownika, a część w miejscu prowadzenia działalności przez pracodawcę

  • telecentra - praca zespołowa w formie wirtualnych biur.

  Do zalet tego typu świadczenia pracy proponowanego przez firmy doradztwa HR możemy zaliczyć:

  • ograniczenie kosztów tworzenia i utrzymywania stanowisk pracy

  • ograniczenie obowiązków w zakresie BHP

  • zwiększenie elastyczności godzin pracy

  • możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób mieszkających w dużej odległości od siedziby firmy

  • ograniczenie wpływu zmiany siedziby pracodawcy na fluktuację pracowników

  • w przypadku pracownika - oszczędność finansowania i czasowa na dojazdach do pracy.

   Należy też pamiętać o wadach telepracy i wiążących się z nią zagrożeniach:

  • trudności w znalezieniu pracowników o pożądanych cechach osobowościowych (samodyscyplina, dobra organizacja czasu i pracy)

  • zmniejszenie możliwości kontroli i szybkiego kontaktu z pracownikiem

  • obawa o bezpieczeństwo danych

  • konieczność ubezpieczenia sprzętu, pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu

  • w przypadku pracownika - zacieranie granic między czasem pracy a czasem prywatnym.

   Inną propozycją agencji pracy tymczasowej jest podział miejsca pracy w pełnym wymiarze godzin pomiędzy dwóch pracowników. Systemem tego typu nazywamy job-sharing. Osoby pracujące w systemie job-sharing wykonują pracę w określonym wymiarze czasowym, dzieląc obowiązki równomiernie między siebie. Podział ten ma charakter funkcjonalny i odbywa się według poziomu kwalifikacji, stażu oraz doświadczenia.

  Zaletą job-sharingu jest niewątpliwie większa wydajność i jakość pracy poprzez wykorzystanie pomysłów i doświadczeń większej liczby osób, które uczestniczą w realizacji zadania. Zmniejsza się również ryzyko związane z nieobsadzeniem stanowiska pracy z powodu absencji (zastępuje go wówczas drugi pracownik). Job-sharing daje możliwość obsługi stanowiska w ponadnormatywnych godzinach pracy i pozwala zmaksymalizować efektywne wykorzystanie sprzętu i infrastruktury firmy.

  Job-sharing ma kilka odmian ze względu na podział odpowiedzialności. W tym obszarze wyróżniamy trzy modele job-sharingu. Model współodpowiedzialności zakłada, iż nie ma podziału obowiązków między pracownikami, gdyż są oni wymienni. W tym modelu warunkiem jest dobre współdziałanie zaangażowanych pracowników oraz wysoki poziom wzajemnej komunikacji oraz koordynacja. Drugim typem jest działanie w ramach podzielonej odpowiedzialności. Warto go zastosować, gdy osoby pracujące w systemie job-sharing nie znają wzajemnych kwalifikacji oraz umiejętności. W tym wypadku każdy z partnerów ma swój projekt, którym zajmuje się w godzinach pracy. Ostatnim modelem jest job-sharing w wydaniu niepowiązanej odpowiedzialności. W tej sytuacji partnerzy pracuję nad tym samym projektem, mając jednocześnie wyodrębnione zadania. Sprawdza się to w momencie, kiedy pracownicy mają różne kwalifikacje oraz umiejętności.

  Powyższe rodzaje wykonywania pracy dodatkowo zwiększają poziom jej elastyczności. Firmy doradztwa HR oferują takie sposoby wykonywania obowiązków poprzez outsourcing pracowników, aby jak najlepiej dostosować się do oczekiwań swoich klientów. Leasing pracowników wydaję się obecnie najlepszym rozwiązaniem zmniejszającym koszty prowadzania i działalności firmy.

Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS