Klienci

Przedstawiamy opis kilku kluczowych klientów oraz przykłady zrealizowanych przez nas projektów doradczych.

Obsługa kadrowo-płacowa międzynarodowej firmy specjalizującej się w produkcji i sprzedaży ubrań.

 • rozproszona struktura punktów sprzedaży
 • wysoka rotacja pracowników
 • różnorodność składników motywacyjnych

Osiągnięcia:

 • zmniejszenie kosztów administracyjnych
 • wsparcie w zakresie polskich regulacji prawnych
 • wsparcie w doborze pracowników
 • zmniejszenie rotacji

Obsługa kadrowo-płacowa sieci restauracji w Polsce

 • zatrudnienie ok. 400 osób w 30 lokalizacjach
 • kłopoty z rozliczaniem czasu pracy
 • rozbudowany system wynagrodzeń i raportowania

Osiągnięcia:

 • zmniejszenie kosztów administracyjnych
 • zmniejszenie liczby błędów w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • zwiększenie terminowości wypłat
 • wprowadzenie zintegrowanego systemu rozliczania czasu pracy

Obsługa kadrowo-płacowa jednego z największych w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 • wielostopniowy system kontroli poprawności danych kadrowo-płacowych
 • duża różnorodność składników płacowych
 • rozbudowany system ocen pracowniczych powiązany z systemem wynagradzania
 • rozbudowany system raportowania

Osiągnięcia:

 • zmniejszenie kosztów administracyjnych
 • spełnienie szczególnych wymagań Klienta co do poufności danych wrazliwych.

Obsługa kadrowo-płacowa dużej firmy cateringowej

 • zatrudnienie ok. 1200 osób
 • rozproszona struktura zatrudnienia
 • rozbudowany i bardzo skomplikowany system wynagrodzeń i raportowania
 • czasochłonne rozliczanie czasu pracy

Osiągnięcia:

 • zmniejszenie kosztów administracyjnych o 90%
 • zachowanie poufności danych wrażliwych
 • terminowość wypłat wynagrodzeń

Audyt dokumentacji kadrowej jednego z towarzystw ubezpieczeniowych

 • analiza teczek osobowych pracowników spółki w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz stosowanych rozwiązań praktycznych
 • propozycje zmian oraz uzupełnień w dokumentacji kadrowej

Projekt porządkowania dokumentacji ZUS dla sieci hipermarketów

 • korekty deklaracji ZUS za okres 5 kolejnych lat dla ok. 10 000 pracowników w zakresie:
  - nieprawidłowości w kodach ubezpieczeniowych, datach zatrudnienia, adresach, nazwiskach i kwotach składek
  - braku ciągłości w dokumentacji i systemach IT
 • projekt zakończony pełnym uzgodnieniem dokumentacji