Administracja kadr

Obsługa kadrowa

Oferujemy

 • prowadzenie akt osobowych pracowników (w formie papierowej oraz elektronicznej)
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich
 • ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • możliwość elektronicznego składania wniosków urlopowych przez pracowników
 • przygotowanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników
 • obsługa kontroli PIP
 • wsparcie merytoryczne w bieżących zagadnieniach z zakresu Prawa Pracy.

 

Korzyści naszych Klientów

 • obniżenie kosztów
 • uniknięcie inwestycji w kosztowne rozwiązania informatyczne
 • szybki dostęp do informacji kadrowych z dowolnego miejsca poprzez elektroniczną teczkę osobową
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • odciążenie Dyrektora HR od zarządzania dokumentacją kadrową