Audyt dokumentacji pracowniczej

Porządkowanie dokumentacji kadrowo – płacowej

Celem wykrycia potencjalnych nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych oraz ograniczenia ryzyka odpowiedzialności członków Zarządu, dokonujemy weryfikacji dokumentacji pracowniczej pod kątem jej kompletności oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Przedmiotem audytu są w szczególności:

  • umowy o pracę
  • świadectw pracy
  • zagadnienia związane z czasem pracy
  • ważność badań lekarskich
  • obowiązujące u Klienta regulaminy pracy i wynagradzania.

Efektem przeprowadzonego audytu jest raport końcowy zawierający wykaz nieprawidłowości oraz zalecenia ich korekty, a na życzenie Klienta również korekta, uaktualnienie i uzupełnienie dokumentacji kadrowej zgodnie z wymogami prawa.