Naliczanie wynagrodzeń

Obsługa płacowa Warszawa

Oferujemy

 • kompleksowe naliczanie płac dla pracowników
 • dystrybucja odcinków wypłat
 • sporządzanie zgłoszeń, deklaracji i raportów do ZUS i US
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • elektroniczny dostęp do pasków wynagrodzeń dla pracowników
 • prognozowanie kosztów wynagrodzeń z narzutami
 • obsługa kontroli ZUS i US
 • sporządzanie raportów płacowych
 • współpraca z działem księgowości Klienta
 • sporządzanie i realizacja w imieniu Klienta przelewów wynagrodzeń.

 

Korzyści naszych Klientów

 • obniżenie kosztów
 • uniknięcie inwestycji w kosztowne rozwiązania informatyczne
 • transfer odpowiedzialności na HR Partner (polisa OC na 1 000 000 zł)
 • szybki dostęp do informacji i raportów płacowych
 • odciążenie Dyrektora HR od zarządzania Działem Płac